Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το πρόγραμμα

Η περίοδος της φράγκικης/λατινικής κυριαρχίας στην Ελλάδα δεν έχει θεσμική αναγνώριση λόγω των επιστημονικών προσεγγίσεων που αξιολογούν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ως την ουσιαστική δομή του μεσαιωνικού Ελληνισμού.  O επιστημονικός τομέας της φράγκικης/λατινικής Ελλάδας παραμένει ακόμα εν υπνώσει, πάρα την παρουσία του εδώ και τέσσερεις αιώνες και παρά τον πολλαπλασιασμό των μελετών και των δημοσιεύσεων των πηγών που συμβαίνει τα τελευταία σαράντα χρόνια.

Η επιστημολογική σύμβαση ορίζει τη φραγκοκρατία ως την περίοδο κατά την οποία ελληνικές περιοχές υποτάχθηκαν στους "Φράγκους", ένα εθνολογικό όνομα που περιλαμβάνει τα δυτικά  «έθνη» που συμμετείχαν στις Σταυροφορίες ή κυβέρνησαν εδάφη που αφαιρέθηκαν από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Παρά το γεγονός ότι η εξέλιξη αυτή προηγήθηκε της Πρώτης Σταυροφορίας, καθώς οι Νορμανδοί ανέτρεψαν την αυτοκρατορική εξουσία στην νότια Ιταλία το 1071, συνήθως θεωρείται ότι η φραγκοϊταλική κυριαρχία εκτείνεται από το 1191, όταν ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος κατέλαβε την Κύπρο, έως το 1797, όταν καταργήθηκε η βενετική κυριαρχία στα Ιόνια Νησιά. Κατά την μεταβατική αυτή διαδικασία, η διάκριση των "εθνών" δεν βασιζόταν σε καμία συγκεκριμένη πραγματικότητα, καθώς οι Δυτικοί εγκαθίδρυσαν φεουδαρχικούς και λατινικούς θεσμούς ανεξάρτητα από τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Συνεπώς, η φράγκικη/λατινική Ελλάδα περιλαμβάνει ελληνικές περιοχές που περιήλθαν υπό τον έλεγχο Ιωαννιτών, Βενετών και Γενουατών, οικογενειών γαλλικής ή ιταλικής καταγωγής, καθώς και Καταλανών και Ναβαρραίων μισθοφόρων, προερχόμενοι όλοι από "έθνη" που υπερασπίζονταν πολιτικές και θρησκευτικές αντιλήψεις βαθύτατα διαφορετικές από εκείνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Στόχος του ιστότοπου Φραγκικά-Frankika είναι να προσφέρει στους φοιτητές και τους ερευνητές που ασχολούνται με τη φραγκική/λατινική Ελλάδα ψηφιακά ερευνητικά εργαλεία, τα οποία διατίθενται σύμφωνα με τους κανόνες της "ανοικτής επιστήμης" που υποστηρίζει η Γαλλική Σχολή Αθηνών. Ο ιστότοπος μέσω συνεργατικής έρευνας θα εμπλουτίζεται σταδιακά και θα διαθέτει :

- Πηγές σχετικά με τα σημαντικότερα κείμενα για τη γνώση της περιόδου. Θα παρουσιάζονται αποκλειστικά μέσω βιβλιογραφικών δελτίων που παρέχουν πληροφορίες για την ιστορία και την ερμηνεία του εγγράφου.

- Χάρτης της φραγκικής/λατινικής Ελλάδας θα προσφέρει διαθέσιμες αρχαιολογικές και βιβλιογραφικές πληροφορίες που σχετίζονται με τα μνημεία της περιόδου, μέσω ενός ειδικού GIS, ενός είδους γεωγραφικού άτλαντα της φραγκικής/λατινικής Ελλάδας, όπου σε κάθε τόπο/μνημείο θα επισυνάπτεται μια βιβλιογραφία, η οποία θα μπορεί να τροφοδοτείται από τις αρχαιολογικές εκθέσεις των περιοδικών (BCH, ABSA, ΔΧΑΕ, RDAC...), ή από τις εξειδικευμένες μελέτες.

- Το GIS πρόκειται να συμπληρωθεί με αρχαιολογικά, επιγραφικά και προσωπογραφικά δεδομένα τα οποία θα ληφθούν από βάσεις δεδομένων που βρίσκονται στο στάδιο της δημιουργίας.

Ο ιστότοπος Φραγκικά-Frankika εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προγράμματος Écrire l’histoire de la Grèce franque/Γράφοντας την ιστορία της φραγκικής Ελλάδας, το οποίο στοχεύει να θέσει ερωτήματα σχετικά με την επιστημολογία του κλάδου. Μέσω του ιστοτόπου είναι διαθέσιμες σε προδημοσίευση, οι μελέτες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια ημερίδων αφιερωμένων σε ιστορικούς που συμμετείχαν στην οικοδόμηση του ιστοριογραφικού πεδίου. Τέλος, ο ιστότοπος παρέχει συνδέσμους για τα βίντεο των τακτικών διαδικτυακών σεμιναρίων που διοργανώνει η Γαλλική Σχολή Αθηνών, τα οποία είναι αφιερωμένα στην παρουσίαση έργων που εμπλουτίζουν τις γνώσεις διαφόρων τομέων, όπως η πολιτική και κοινωνική ιστορία, η ιστορία των θεσμών και η ιστορία του πολιτισμού και της τέχνης.

Ο ιστότοπος Φραγκικά-Φρανκίκα φιλοξενείται από την École française d'Athènes και στηρίζεται από την τεχνική και υλική υποστήριξή της. Ο ιστότοπος σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από τον Chavdar Tzochev, με τη συνεργασία της Laure Franceschi (υπεύθυνη της βιβλιοθήκης), του Louis Mulot (υπεύθυνος των υπηρεσιών πληροφορικής) και του Τμήματος Μοντέρνων και Σύγχρονων Σπουδών.

Ο ιστότοπος καλωσορίζει διορθώσεις, προσθήκες και σχόλια, τα οποία μπορούν να υποβάλλονται στη διεύθυνση επικοινωνίας.